Strona główna

O nas

* Prowadzimy:

– Księgi handlowe – zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont.

– Księgi przychodów i rozchodów – zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencje zakupu i sprzedaży do potrzeb podatku od towarów i usług.

– Ryczałt ewidencjonowany

* Rozliczenia podatkowe

– PDOP,

– PDOF,

– VAT,

– ZUS i inne

* Deklaracje i zeznania podatkowe

– do US – CIT, PIT, VAT, JPK

– do ZUS,

– do GUS

– inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, w tym:

— dokumentacja płacowa (naliczanie wynagrodzeń; przygotowywanie przelewów wynagrodzeń; obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych; rejestracja w ZUS pracowników Klienta),

— dokumentacja kadrowa (teczki osobowe, dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych dokumentów wymaganych przepisami KP; kontrola ważności badań lekarskich; zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu itp.)

* Redagowanie pism urzędowych

* Reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym i ZUS

* Rozliczanie produkcji i magazynów

* Controling

* Opracowywanie polityki rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont.

* Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Blog